sábado, 23 de febrero de 2008

Palabras aragonesas y su traducción al castellano (13)

Dedillo: Llevar las cosas bien.
Dentera: Envidia.
Desagerau: Exagerado.
Desaunidos: Separados.
Descasar: Divorciar.
Descarau: Mal educado.
Descuajeringau: roto, desecho.
Desenronar: Quitar suciedad, limpiar.
Desbrozar_ Desatascar.
Desgenerau: Degenerado.
Desganau: Hambriento.
Despejau: listo.
Despinporrio: De cualquier manera.
Desustanciau: Poco gracioso, soso.
Desmanotau: Que se deja caer todo, poco fiable.
Diñala: Morir.
Disforme: Enorme, muy grande.
Disvelar: No dormir.
Dorondón: Niebla muy espesa y fría, hielo.
Duricia: Algo muy duro.
Durismo: Muy duro.
+++++++++

1 comentario:

Unknown dijo...- Chúng ta cũng trở về Song Phong thành.

Nhạc Thành trả lời, hắn nhìn Đại Song và Tiểu Song rồi trả lời, hai nàng vừa rồi ở Thiên Phân Tiên trận hấp thu không ít sát khí, có rất nhiều chỗ tốt.

- Thông Thiên, ngươi cùng với Ma Ưng ở lại nơi này, do thám động tĩnh của Hắc Ám Thần Điện, có chuyện gì thì báo cho ta biết.
dongtam
mu private
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ
Nhạc Thành cất tiếng nói với Thông Thiên Thử và Tứ Sí Ma ưng, tốc độ của hai người cực nhanh, đặc biệt là Thông Thiên Thử, có thiên phú chui xuống đất, dò la tin tức không gì là tốt hơn.

- Vâng chủ nhân.

Hai ma thú cất tiếng đáp, một lúc sau, liên quân của tứ đại nhân tộc đã từ từ rút lui, Nhạc Thành cùng với chúng nữ cũng lui về Song Phong thành.

Ir a la Blogosfera Progresista