martes, 26 de febrero de 2008

Palabras aragonesas y su traducción al castellano (14)

Echar el mal pelo: Mejorar de una enfermedad.
Echau p'alante: Presuntuoso, decidido.
Embastar: Hilvanar.
Embolicar: Engañar, liar.
Embrollar: Mentir.
Empacho: Indigestión.
Empapuzar: Comer demasiado.
Empantanau: Ser o estar muy parado.
Empentada, duro con la: Expresión de extrañeza.
Empentar: Empujar
Empentón: Empujón, avance en el trabajo.
Empinar el codo: Beber vino, etc.
Empipar: Beber más de la cuenta.
Emporcar: Ensuaciar.
Encarnar: Reírse mucho y fuerte.
Encandilar: Convencer.
Encenegau: Obsesionado con algo.
Encular: Estafar, engañar.
En culitatis: Desnudo.
Endición: Inyección.
Endiñar: Estafar.
En el inte: Inmediatamente.
Enfurruscar: Enfadar.
Engatusau: Que lo tiene convencido.
Enjaretar: Imponer contra su voluntad.
Enjuague: Negocio sucio.
En porretas: Desnudo.
++++++++

1 comentario:

Unknown dijo...

phải là tộc nhát của Hắc Ấm ma huyết tộc chúng ta thì chết cũng không sao, hơn ba mươi vạn người mà thôi, những người kia cũng không phải là tộc nhân trực hệ của Hắc Ấm ma huyết tộc, chết ba trăm vạn cũng không sao cả.

Lục Thiên Tôn nói xong liền nhìn về phía kết giới phía trước.

- Lục Thiên Tôn đại nhân nhưng gần đây tứ đại nhân tộc giết người rất nhiều, những người gia nhập liên quân chúng ta đã bắt đầu oán hận.

Hắc Ám Tam Lão tiếp tục nói.dongtam
mu private
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ

- Hừ, đám phế vật đó có gì mà oán hận, chẳng lẽ bọn họ cho rằng bọn họ có thể chống lại Tứ Đại Nhân Tộc hay sao. Ai mà oán hận lập tức giết không tha, xem bọn hắn còn dám hay không.

Lục Thiên Tôn lại nhìn về phía lục tinh Đấu Thánh kia mà nói tiếp.

- Lục Thiên Tôn dạy dỗ rất đúng.

Lục Thiên Tôn rung mình một cái, sắc mặt sau đó trở nên tái nhợt.

Ir a la Blogosfera Progresista